Rejestracja

Dane firmy: 

Dane uczestnika:


Dane do wysyłki:

Dane do wysyłki c.d.:

* Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem promocji POL-SKONE PRO, akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
*Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z obsługą Promocji POL-SKONE PRO przez administratora zbioru danych osobowych tj. G3 Group, ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, e-mail daneosobowe@g3.com.pl. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w Promocji POL-SKONE PRO lub wydanie nagród.

Dane osobowe Uczestników nie będą  przekazywane i nie będą profilowane. Dane osobowe będą przechowywane na terenie EOG. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe Uczestników (z wyłączeniem danych Laureatów Promocji POL-SKONE PRO) zostają usunięte po 6 miesiącach od daty zakończenia Promocji POL-SKONE PRO. Dane osobowe Laureatów zostają usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się Promocji POL-SKONE PRO.

Dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* Zgoda obligatoryjna
Zgody Marketingowe: Uczestniku! Poniższe zgody marketingowe są dobrowolne. Jeżeli jesteś zainteresowany aktualnościami, ofertą oraz promocjami firmy POL-SKONE Sp. z o.o. prosimy o zaznaczenie poniższych.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (dotyczy oferty handlowej firmy POL-SKONE Sp. z o.o.) przez administratora zbioru danych osobowych tj. G3 Group, ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa, e-mail daneosobowe@g3.com.pl. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe nie będą  przekazywane i nie będą profilowane. Dane osobowe będą przechowywane na terenie EOG. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.) na podany adres e-mail, na temat usług i produktów oferowanych przez POL-SKONE Sp. z o.o.. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017. poz. 1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu, na temat usług i produktów oferowanych przez POL-SKONE Sp. z o.o.. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.

* Pola wymagane
** Jedno z pól wymagane